0

Från planta till planka

Vår första skogsfastighet

I december 2021 förvärvade vi vår första skogsfastighet, enbart 7 km från vår fabrik. Med norrländska mått är detta ett stenkast bort. Fastigheten består av 113 ha skogsmark, varav 96 ha är produktiv skogsmark med en väldigt fin mix av olika trädslag och åldersklasser. Det totala virkesförrådet är 8100 m3sk.

Anledningen till detta skogsköp är att det har blivit allt svårare för en liten aktör som Föllinge Golv att köpa in sågad råvara i rätt dimensioner. Idag råder det till och med akut brist. Detta beror på att dimensionerna anpassas efter konstruktionsvirke och inte vad vår nischade bransch behöver. Detta slår hårdast mot de unika produkter som har varit företagets signum under alla år – breda golv och paneler av gran och furu.

Mer lokalvuxna träd än så här är svåra att få tag på

Ett första steg mot självförsörjning

För att säkra råvara till våra produkter bestämde vi oss för att aktivt börja söka lämplig skogsmark. Med egen skog och eget timmer minimeras risken att ej få tag på råvara till våra produkter. Det finns då alltid ett rotstående lager av ändamålsenlig råvara som kan avverkas. Egenägd skog innebär med andra ord att Föllinge Golv kan säkra råvaran till sin produktion och på så sätt säkra framtiden för bolaget och dess medarbetare. Vår dröm är vara helt självförsörjande på egen skog, men det mer realistiska målet är att kunna vara 50 % självförsörjande på kärnprodukterna innan år 2030.

För ett par år sedan investerade Föllinge Golv i en industriell specialsåg för grovtimmer. Anledningen till detta var att kunna köpa grova gran- och furustockar på den lokala marknaden och såga till önskade breda dimensioner. Detta har fallit väl ut och idag sågar vi merparten av de grova dimensionerna själva. Att nu kunna avverka ett träd på egenägd skogsmark, som sedan sågas i egen såg och därefter torkas i egen tork, för att sedan hyvlas i egen fabrik är att dra denna vidareförädling till sin spets.

Gamla fröträd blir till nya golv

Unikt furugolv med 100 % spårbarhet

På vår skogsfastighet fann vi direkt ett område som skulle vara perfekt för vårt breda massiva furugolv 30x209 mm. Den optimala råvaran för denna dimension av golv är äldre tallar som har fått stå länge och växa sig täta och massiva. I den sydvästra delen av fastigheten fanns ett 5,5 ha stort område där man för 20 år sedan hade lämnat fröträd för självföryngring. Den numera 20-åriga tallungskogen har vuxit upp fint och i januari 2022 var det läge att avverka de 140 år gamla tallarna. Med dessa kan nu stolt erbjuda ett unikt massivt furugolv 30x209 mm med en 100 % spårbarhet från vår egen skog och ner till varje enskilt fröträd.

Här sågas vårt unika furugolv 30x209 mm

 Foto: Gösta Fries

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen